4th Apr 2014

Formular A1 - declaratie de intentie in avans

Intentia de a lucra in strainatate trebuie notificata in prealabil autoritatilor competente din tara de destinatie, daca legislatia acestei tari prevede o astfel de formalitate prealabila. Pentru a verifica daca tara de destinatie solicita declaratia prealabila, angajatorul sau persoana fizica … more

24th Mar 2014

FormularA1 - recunoastere obligatorie in tara gazda

Unul dintre avantajele majore ale detinerii unui formular A1 (fost E101) este opozabilitatea acestuia fata de autoritatile competente ale oricarei tari membre UE. Pentru a ilustra acest lucru vom prezenta urmatorul studiu de caz, bazat pe o situatie reala: Angajatul … more

29th Nov 2013

Formular A1- recunoasterea calificarilor

Diplomele, calificarile si certificarile profesionale sunt documente in baza caroroa se atesta capacitatea de a desfasura anumite activitati, care presupun formare profesionala speciala. Ca regula, cand o persoana urmeaza sa desfasoare activitatea pe teritoriul unui alt stat, se pune problema … more

9th Oct 2013

Durata detasare - prelungire formular A1

Regulamentul (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala statueaza principiul aplicarii legislatiei unui singur stat membru tuturor persoanelor susceptibile de a fi subiectul mai multor sisteme de asigurari sociale. Art. 12 face referire expresa la persoana care desfasoara o … more